УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Article Ukrainian OPEN
Довгань, Людмила Євгенівна; Національний технічний університет України «КПІ» ; Панченко, Вікторія Петрівна; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК331.522

Актуальність дослідженої теми базується на проблематиці розуміння, формування та ефективного впровадження моделі компетенцій на підприємствах. В роботі висвітлені теоретичні засади визначення поняття «компетенції». Проаналізовано доцільність впровадження даного явища на підприємствах.
Share - Bookmark