АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Article Ukrainian OPEN
Булгакова, Н. Б. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: вища освіта, реформування освіти, інформаційний простір. | 316.776(045) [УДК 378.141]

Освіта в умовах інформаційного суспільства розглядається як єдиний інформаційний простір, який допомагає розумінню системних зв’язків нових знань, формує світорозуміння майбутніх фахівців вищих закладів освіти.
Share - Bookmark