ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ: ДОСВІД ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ І МОДЕЛЮВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
ТОЛСТОВ, С.В.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: міжнародна система; безпека; еволюція; багатополярність; тенденції; мегатренди; лідерство; США; Китай; Азія; | 327.5

Мета статті полягає в оцінці сучасних концепцій еволюції міждержавної взаємодії в кон-тексті глобальних системних змін. Відзначено нерівномірність темпів розвитку окремих країн та регіонів су-часного світу, які корегують спроможність провідних держав впливати на глобальні та регіональні процеси.Окреслено критерії та особливості моделей аналітичного прогнозування, що застосовуються в експертнихдоповідях Національної розвідувальної ради США. В межах загального прогнозу тенденцій міжнародної взає-модії в ХХІ ст. сформульовано три можливих альтернативних сценарії подальшої системної еволюції.
Share - Bookmark