МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНВЕРГЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МУЛЬТИАГЕНТНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УГРУПОВАНЬ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Article Ukrainian OPEN
ДИКИЙ, О.В.; Київський національний університет будівництва і архітектури (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: відкрита економічна система; мультиагентні інвестиційні угруповання; конвергентний потенціал; | 339.03 [69.003]

Узагальнено проблеми та підходи до управління конвергентним потенціалом підприємств,що позиціонуються як мультиагентні інвестиційні угруповання, створені на засадах державно-приватногопартнерства підприємствами (в контексті парадигми управління підприємством як відкритою економічноюсистемою). Розглянуто залежність результатів функціонування суб'єктів господарювання від відкритості їхекономічної системи, критерії та ознаки її класифікації.
Share - Bookmark