СВІТОВИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: МАСШТАБИ, СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА

Article Ukrainian OPEN
ПОБОЧЕНКО, Л.М.; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: світовий ринок туристичних послуг; в’їзний туризм; виїзний туризм; прибуття іноземних туристів; надходження від туристичної діяльності; туристичні потоки; туристичний регіон; | 005.44(045) [339.9]

У статті висвітлюється аналіз структури та динаміки світового ринку туристичних послуг в сучасних умовах розвитку світового господарства.
Share - Bookmark