ТИПОЛОГІЯ ФОРМ САМОЗАЙНЯТОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Паламарчук, В.А. ; Пристайко, О.П. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: само зайнятість; віртуальні організації; критерії; самозанятость; виртуальные организации; критерии; employment; virtual organization; criteria

 Розглянута типологія самозайнятості, а також проаналізовано вплив розвитку інформаційно - комунікаційних технологій на форми зайнятості. Уточнено поняття "фрілансер". Рассмотрена типология самозанятости, проанализировано влияние развития информационно – коммуникационных технологий на формы занятости. The typology of self-employment is considered. The influence of information and communication technologies on forms of employment are studied. The term “freelancer” is defined more exactly.
Share - Bookmark