ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Article Ukrainian OPEN
Федулова, І.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Інноваційні витрати; результативність інноваційних витрат | УДК 330.341

 В статті досліджується результативність використання окремих видів інноваційних витрат, їх вплив на обсяг реалізованої інноваційної продукції і розглянуті основні підходи щодо визначення оптимальної  структури інноваційних витрат в промисловості на основі їх результативності.
Share - Bookmark