ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Article Ukrainian OPEN
Білоус, Н. П. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: компетентність, компетентнісний підхід, перекладач, комунікативність, професійно важливі якості, авіаційна галузь. | 81’25:629.73(045) [УДК 378.14]

У даній статті обгрунтовано формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів авіаційної галузі як педагогічну проблему. Приділена увага дослідженню впливу компетентнісного підходу на процес підготовки кваліфікованого фахівця з перекладу та на розвиток його комунікативних умінь і навичок для ефективної діяльності у сфері цивільної авіації. Окреслено дефінітивний аппарат із проблеми.
Share - Bookmark