МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Article Ukrainian OPEN
КОВАЛЕНКО, О.Ю.; Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: механізм; управління; якість; сільськогосподарська продукція; сільськогосподарські підприємства; екологічний ризик; конкурентоспроможність; | 658

Обґрунтовано екологічний, організаційно правовий та економічний механізми управління які-стю продукції на сільськогосподарських підприємствах. Розроблено методику оцінки екологічного ризикувтрати конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, яка є основою екологічного механізму усистемі управління якістю їх продукції. Визначено передумови формування організаційно-правового механізмууправління якістю сільськогосподарської продукції. Вдосконалено економічний механізм управління якістюсільськогосподарської продукції.
Share - Bookmark