НЕДІЄЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЯК ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИКЛИК

Article Ukrainian OPEN
ЧЕКАЛЕНКО, Л.Д.; Дипломатична академія України при МЗС України, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції ; ВАСИЛЬЄВА, М.О.; Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: недієздатність держави; «падаючі держави»; «держави; що не відбулися»; «продержавні утворення» ; «псевдодержави»; | 327 (73)+316.42

У статті розглядаються причини формування недієздатності держави, аналізуються вито-ки цього явища, прогнозуються можливі сценарії виходу з подібних криз.
Share - Bookmark