СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Article Ukrainian OPEN
Мізюк, С.Г. ; Глухенька, М.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: економічна безпека; специфічні складові; підприємство міського електричного транспорту; экономическая безопасность; специфические составляющие; предприятие городского электрического транспорта; economic security

 Проаналізовано сутність та систему економічної безпеки підприємств міського електричного транспорту.  Проанализированы сущность и систему экономической безопасности предприятий городского электрического транспорта.  The essence of the system and the economic security of urban electric transport.
Share - Bookmark