ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВНЗ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Article Ukrainian OPEN
Скидан, І. В. ; Свірська, Т. Ф. ; Коротя, В. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: фізичне виховання, фізична підготовка, професійні якості, майбутні авіафахівці, працездатність. | 656(045) [УДК 658.336.]

В статті розглянуто вплив фізичної підготовки на професійну діяльність майбутніх авіафахівців. З’ясовано, що нині організація фізичного виховання у ВНЗ недостатньо ефективна для підвищення рівня фізичної підготовленості, здоров’я, мотивації, розвитку професійно-важливих психофізичних якостей і інтересів значної кількості студентів до занять фізичними вправами та спортом. Доведено, що програма фізичного виховання, яка побудована на розробленій моделі є досить ефективною для підвищення рівня фізичної підготовленості студентів і за реальних умов фізичного виховання у ВНЗ
Share - Bookmark