ФІНАНСОВІ ПОЗИЦІЇ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Article Ukrainian OPEN
СТОЛЯРЧУК, Я.М.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: глобальний економічний простір; фінансова глобалізація; світовий фінансовий ринок; капіталізація; глобальні фінансові активи; глибина фінансового ринку; інвестиції; боргове фінансування; | 330 [339.9]

В статті розкрито характер та сучасні тенденції регіональної реструктуризації світового фінансового ринку та обґрунтовано причини, що обумовлюють формування нових центрів нагромадження глобального фінансового капіталу. Особлива увага приділена оцінці позицій країн з новостворюваними ринками у сфері світових фінансів та аналізу зовнішніх та внутрішніх чинників нарощування фінансового впливу держав Південно-Східної Азії.
Share - Bookmark