МАЛИЙ БІЗНЕС В АСПЕКТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

Article Ukrainian OPEN
Саух, І.В.; Київського інституту бізнесу та технологій (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 332.1

В статті розглядаються проблеми визначення місця малого підприємництва в сучасній ринковій економіці, показано основні тенденції розвитку кластерів бізнесу та їх роль в господарській діяльності регіонів. Необхідність формування кластерних структур обгрунтовується нагальною потребою в розробці нових теоретичних і практичних підходів до створення сприятливих умов для функціонування регіонального малого підприємництва.
Share - Bookmark