СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ОПОДАТКУВАННЯМ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Article Ukrainian OPEN
Прокопенко, Наталя Семенівна; Київський міжнародний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.221.4(477)

В статті за допомогою результатів соціологічних досліджень проаналізовано відношення платників податків і зборів до податкового навантаження. Також охарактеризовано проблеми і ступінь їх вирішення із введенням податкових законів і змін та доповнень до нині чинних; проаналізовано відповідність діючої системи оподаткування вимогам розвитку бізнесу; запропоновано підходи до реформування діючої податкової системи, засновані на критичному осмисленні результатів анкетування, українського законодавства і зарубіжного досвіду.
Share - Bookmark