ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНСОТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Article Ukrainian OPEN
Солнцев, С.О.; Національний технічний університет України «КПІ» ; Стадніченко, В.В.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 681.3.07

Стаття фокусує увагу на важливості оцінки комерційних посередників. Автором пропонується систематизація існуючих методів оцінки, аналізуються їх переваги та недоліки.
Share - Bookmark