ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
ЛОЖАЧЕВСЬКА, О.М.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету, завідувач кафедри міжнародної економіки ; ШЕВЧЕНКО, І.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету, завідувач кафедри міжнародної економіки (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: автотранспортне підприємство; управлінське рішення; стратегічне управління; трикутник конкурентоспроможності автотранспортного підприємства; SWOT-аналіз; стратегії розвитку; | 629.33(045) [338.47.021.8]

Розглянуто взаємозв’язок понять управлінського рішення та стратегічного управління, фор-мування трикутника конкурентоспроможності автотранспортного підприємства, визначення основних фак-торів економічної стабільності автопідприємства, запропоновано рекомендації щодо розробки стратегії роз-витку автопідприємства.
Share - Bookmark