ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
СТРЕЛЬЧЕНКО, Н.М.; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: транснаціоналізація; фінансіаризація; злиття; поглинання; іноземні інвестиції; транснаціональний капітал; | 399.9

У статті охарактеризовано тенденції розвитку транснаціональних структур в Україні внаслідок їх злиття та поглинання як прояв функціонування транснаціонального капіталу, що призводить до формування транснаціональних фінансових груп, транснаціональних банків та страхових блоків, наведено статистичні дані щодо цих процесів.
Share - Bookmark