РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Article Ukrainian OPEN
Капустян, В.О.; Національній технічний університет України «КПІ» ; Мірошниченко, К.А.; Національній технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 519.86 [УДК 343.359]

Дана стаття присвячена актуальному питанню – аналізу можливих шляхів обмеження корупції. Побудовано математичну модель обмеження корупції, яка дозволяє спрогнозувати на майбутнє розмір частки корумпованих бюрократів та визначити, які чинники і як на неї впливають. Сформульовано основні висновки аналізу моделі та проведено її мінімізацію методом Лагранжа.
Share - Bookmark