ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Article Ukrainian OPEN
Колотуша, Л.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: методи оцінювання економічної ефективності; капітальні інновації; економічний ефект | 330.131.5(045) [УДК 330.341.1]

 У статті розглядаються питання адаптації методів оцінювання економічної ефективності інноваційних рішень до сучасних умов господарювання.
Share - Bookmark