НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Гріненко, А.Ю. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: податки; податкова пільга; агропромислова галузь; система державного регулювання; податкова ставка; податковий потенціал території; налоги; налоговая льгота; агропромышленная отрасль; система государственного регулирования; налоговая ставка

 В статті розглядаються напрями удосконалення формування і реалізації податкового потенціалу територій. Надана рекомендація, щодо класифікації податкових пільг, оцінки ефективності їх надання, що буде слушною для розробки оптимальної системи податкового сприяння.  В статье рассматриваются направления усовершенствования формирования и реализации налогового потенциала территорий. Предоставленная рекомендация, относительно классификации налоговых льгот, оценки эффективности их предоставления, которое будет справедливой для разработки оптимальной системы налогового содействия.  This article is about privileges of efficiency of agroindustry regions opportunities tax stimulation. It is proposed the model of integration of tax stimulation in production economic system of agroindustry sphere.
Share - Bookmark