ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Михайлова, О.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: потенціал, інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, логістичний персонал. потенциал, интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, логистический персонал. potential, intellectual potential, intellectual capital, logistic personnel.

 Розглянуті теоретичні аспекти формування та оцінки інтелектуального потенціалу підприємства. Визначено специфіку управління знаннями персоналу спрямовану на підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу підприємства.  Рассматриваются теоретические аспекты формирования и оценки интеллектуального потенциала предприятия. Определено специфику управления знаниями персонала направленную на повышение эффективности использования интеллектуального потенциала предприятия.  The theoretical aspects of forming and estimation of intellectual potential of enterprise are considered. The specific of management knowledge of personnel is certain directed on the increase of efficiency of the use of intellectual potential of enterprise.
Share - Bookmark