ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Науменко, А.П.; Національний авіаційний уУніверситет, м.Київ ; Тимошенко, Є.Л.; Національний авіаційний уУніверситет, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.944 (477)(045)

Розглянуто основи процесів зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах глобалізації. Проаналізована участь України у міжнародній співпраці. Запропоновано рекомендації щодо впрова­дження успішної державної стратегії для підвищення зовнішньоекономічної діяльності .
Share - Bookmark