ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
ХАХЛЮК, А.М.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; МАРКОВСЬКА, В.С.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: сланцевий газ; модель оптимізації національної енергетичної системи; енергетичні ресурси; | 330.15

У статті акцентується увага на виокремленні економічних та правових аспектів формуван-ня ринку сланцевого газу в Україні. Завдяки використанню лінійної квазі-динамічної моделі MARKet ALocation,аналізуються можливі сценарії розвитку подій в енергетичній сфері. Окреслюється правовове поле в межахякого ринок сланцевого газу може отримати розвиток.
Share - Bookmark