PARADIGM MEDICAL PROBLEMS

Article Ukrainian OPEN
Савченко, Петр (2010)
  • Publisher: Національний авіаційний університет

 April 28, 2006 in Moscow in the preparation of the agenda for the day summit of leaders of the "Group Eight" in the Statement of the Ministers of Health have recognized that there is a real threat to public health. Emphasized that the observed epidemic diseases lead to serious social and economic consequences. Risks associated with the pandemic remain.  28 апреля 2006 г. в Москве при подготовке повестки ко дню Саммита лидеров «Группы восьмерки» министры здравоохранения в Заявлении признали, что существует реальная угроза общественному здоровью. Особо подчеркивалось, что наблюдающиеся эпидемии заболеваний приводят к тяжелым социально-экономическим последствиям. Риски, связанные с пандемией, сохраняются.  28 квітня 2006 в Москві при підготовці порядку до дня Саміту лідерів «Групи вісімки» міністри охорони здоров'я в Заяві визнали, що існує реальна загроза громадському здоров'ю. Особливо підкреслювалося, що спостерігаються епідемії захворювань призводять до тяжких соціально-економічних наслідків. Ризики, пов'язані з пандемією, зберігаються.
Share - Bookmark