ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ: ЗМІСТ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ

Article Ukrainian OPEN
Кравченко, В.А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.131.7

В статті досліджені теоретичні і практичні питання розробки програми управління підприємницькими ризиками. Запропонований спеціальний формат програми управління підприємницькими ризиками і методика її підготовки, які розроблені з урахуванням світових стандартів в області ризик-менеджменту.
Share - Bookmark