ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ АЕРОПОРТУ

Article Ukrainian OPEN
Сімкова, Т. О.; Національний авіаційний університет (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: якість; аеропортові послуги; чинники впливу; якість послуг аеропортів; процес управління якістю; | 005.33:656.71(045) [658.562] | качество; аэропортовые услуги; факторы влияния; качество услуг аэропортов; процесс управления качеством; | quality; airport services; factors influencing the quality of airport services; quality management process;

У статті розглянуто проблематику методичного забезпечення управління якістю послуг аеропорту. Визначені чинники, що являються основними факторами впливу на процес створення аеропортових послуг. Досліджена сукупність функцій та принципів, які впливають на управління якістю послуг. В статье рассмотрена проблематика методического обеспечения управления качествомуслуг аэропорта. Определены факторы, которые являются основными условиями влияния напроцесс создания аэропортовых услуг. Исследована совокупность функций и принципов, влияющих на управление качеством услуг. The article deals with the problems of methods of quality management services to the airport. The identified factors are the main factors of influence on the creation of airport services. Investigated a set of functions and principles that affect the quality management services.
Share - Bookmark