СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ТА МЕХАНІЗМИ ОПОДАТКУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Article Ukrainian OPEN
Гривківська, О.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: державна підтримка; сільське господарство; методи і форми підтримки; аграрна політика; регулювання; спеціальні режими оподаткування; механізми сплачення ПДВ; государственная поддержка; сельское хозяйство; методы и формы поддержки; аграрная политика

 У статті проаналізовано вплив спеціальних режимів та механізмів оподаткування ПДВ на ефективність господарювання у сільському господарстві України.  В статье проанализировано влияние специальных режимов и механизмов налогообложения НДС на эффективность хозяйствования в сельском хозяйстве Украины.  In the article analyzed Impact of special tax regimes and taxation mechanisms VAT on the effectiveness of management in agriculture in Ukraine.
Share - Bookmark