Використання структури природних форм в об'єктах біодизайну

Article OPEN
Kuznetsova, I. O.; National Aviation University, Kyiv ; Zakharchuk, V. L.; National Aviation University, Kyiv (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Біоніка; біодизайн; структура; структуралізм формоутворення. | 72.012(045) [60] | Bionics; biodesign; structure; structuralism morphogenesis. | Бионика; биодизайн; структура; структурализм формообразование.

Розглядаються можливості використання результатів дослідження структури природних форм, структурного методу проектування дизайн-об’єктів, визначається перелік основних структурних форм та їх вплив на процес проектування приміщень та предметного наповнення. The possibility of using the results of studies of the structure of natural forms and structural design methods design objects defined list of major structural forms and their influence on the design of buildings and substantive content are describes. Рассматриваются возможности использования результатов исследования структуры природных форм и структурного метода проектирования дизайн-объектов, определяется перечень основных структурных форм и их влияние на процесс проектирования помещений и предметного наполнения.
Share - Bookmark