СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВИХ ЯВИЩ

Article Ukrainian OPEN
Рибак, О.М. ; Комісарова, П.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: фінансова стійкість; фінансова рівновага; платоспроможність підприємства; внутрішні та зовнішні фактори фінансового ризику | УДК 338.47

 Авторами досліджено проблему забезпеченні фінансової стійкості підприємства в умовах посткризових явищ в економіці. Визначено взаємозв’язок та вплив чинників фінансового ризику на стійкість фінансового стану підприємства й фінансову рівновагу. Запропоновано послідовність дій для досягнення фінансової стійкості та рівноваги підприємства.
Share - Bookmark