ПРИСКОРЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

Article Ukrainian OPEN
Богомолова, Н.І.; Державний економіко-технологічний університет транспорту, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 656.2.027.003

Обґрунтовано напрями трансформації управління прискоренням залізничних перевезень – поступове технологічне та фінансове відокремлення вантажного й пасажирського руху, перехід від максимізації продуктивності до оптимізації системи якості послуг, врахування можливостей диверсифікації джерел фінансування проектів швидкісної доставки.
Share - Bookmark