ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОХІДНОГО 4-ОКСО(АМІНО-) ХІНАЗОЛІНУ (СПОЛУКИ ПК-66) ТА ПЕРЛІНГАНІТУ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ВІНЦЕВОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У КОТІВ В УМОВАХ НАРКОЗУ

Article Ukrainian OPEN
Джигалюк, О.В. ; Степанюк, Г.І. ; Ходаківський, О.А. (2013)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: похідне 4-оксо(аміно-)хіназоліну; перлінганіт; інфаркт міокарда; кардіопротекторна дія | 5:630:520:615.011-0.01.6 [620.218.44.001]

 У дослідах на котах встановлено, що похідному 4-оксо(аміно-) хіназоліну (сполуці ПК-66) у дозі 10 мг/кг, так само, як і перлінганіту (10 мкг/кг), при їх окремому внутрішньовенному введенні, притаманний стимулюючий вплив на вінцевий кровотік. Причому, наявність у сполуки ПК-66 стимулюючого впливу на коронарний кровотік, на відміну від перлінганіту, не пов'язана із периферичною вазодилятацією, зменшенням венозного притоку та серцевого викиду і не супроводжується гіпотензією. Спроможність досліджуваного похідного 4-оксо(аміно-)хіназоліну покращувати кровопостачання міокарда, може лежати в основі його кардіопротекторноїдії.
Share - Bookmark