ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ

Article Ukrainian OPEN
Тіхонова, Н.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: управлінські проблеми; пасивна філософія праці; імітація роботи; тіньове управління; некомпетентність; ризик; управління персоналом; екологічний менеджмент; екологічна катастрофа; забруднення середовища; управленческие проблемы; пассивная философия труда

 В статті розглядаються економіко-екологічні проблеми сучасної теорії та практики управління. Виявляються причини їх походження та зазначаються шляхи вирішення.  В статье рассматриваются экономико экологические проблемы современной теории и практики управления. Оказываются причины их происхождения и отмечаются пути решения.  In the article the problems of modern management are open. Reasons of their extraction are reveals and ways of answers are identifies.
Share - Bookmark