ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Article Ukrainian OPEN
КАТЕРНА, О.К.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету ; ЮРЧУК, Л.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: маршрутизація перевезень; єдина автоматизована система; інформаційні програми підтримки; | 656.022

В статті міститься аналіз ефективності використання основних сучасних програм інфор-маційної підтримки, що застосовуються логістиками, доказується необхідність і можливість використаннятакого роду програм у процесі складання, прогнозування та планування маршрутів перевезення. Актуальністьпредставленої статті не викликає сумнівів, оскільки на сучасному етапі розвитку ринку інформаційних техно-логій та ринку транспортних послуг постало нагальне питання впровадження системи організації складаннята планування маршрутів доставки вантажів. Дану проблему можна вирішити саме за допомогою застосу-вання систем автоматизації робіт, що стосується як складання маршрутів перевезень, взаємозв’язку йогоучасників, так і узгодження дій управління всіма процесами, що протікають на підприємстві. В даній статтіпроведена глибока робота щодо визначення найяскравіших представників програм інтегрованої комплексноїпідтримки, призначених саме для транспортної логістики, що виконуватимуть завдання, що стосуються про-ектування та моделювання маршрутів, та необхідність їх застосування. В результаті проведених дослідженьвстановлені основні переваги та функціональні можливості застосування таких програм, а також обґрунто-вана необхідність створення і впровадження на сучасних транспортних підприємствах технологічних засобів,що роблять величезний внесок в процес управління транспортом на маршрутах перевезення.
Share - Bookmark