СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Ремига, Ю.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: ризик; комерційні ризики; управління ланцюгами поставок | 65.012.34(045) [УДК 65.011.3]

 В статті розглянуто проблему управління комерційними ризиками в діяльності підприємств. Було запропоновано систему управління комерційними ризиками в ланцюгу поставок підприємства.
Share - Bookmark