НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІНТЕГРАЦІЯ

Article Ukrainian OPEN
Скопенко, Н.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інтеграція; об’єднання; інтегрована структура; интеграция; объединение; интегрированная структура; integration; association; integrated structure

 Розглянуто сутність поняття «інтеграція» з точки зору різних науково-методичних підходів: економічної теорії, менеджменту, стратегічного менеджменту, корпоративного управління.  Рассмотрена сущность понятия «интеграция» с точки зрения разнличных научно-методических подходов: экономической теории, менеджмента, стратегического менеджмента, корпоративного управления.  The basic concepts of integration are considered from point of different scientifically: methodical approaches: economic theory, management, strategic management, corporate management.
Share - Bookmark