КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Article Ukrainian OPEN
Котикова, О. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: компетентнісний підхід в освіті, психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів, компоненти психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів. | УДК 37.032

Стаття присвячена проблемам формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів. Автор аналізує можливості застосування компетентнісного підходу у психолого-педагогічній підготовці майбутніх юристів, обґрунтовує компоненти їх психолого-педагогічної компетентності на різних етапах їх психолого-педагогічної підготовки. Отримані дані уможливлюють визначення показників такої компетентності і застосування компетентнісного підходу у психолого-педагогічній підготовці майбутніх юристів
Share - Bookmark