ІМІДЖ – ФАКТОР УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Онопрієнко, Н. В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.64

На підставі аналізу проблем, пов’язаних з управлінням іміджем, обґрунтовується його вплив  на функціонування  суб’єктів господарської та інших видів діяльності
Share - Bookmark