ГРОШІ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ У КЕЙНСІАНСЬКІЙ МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ (СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ)

Article Ukrainian OPEN
ДЕМ’ЯНЧУК, Д.О.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: циклічність; антициклічне управління і регулювання; антикризове управління і регулювання; національні заощадження; нагромадження та використання заощаджень через інвестування; надмірні заощадження; “вимушені” заощадження; | 336.74 [338.23]

В статті відзначаються особливості циклічності розвитку світової економіки початку ХХІст., які вимагають проведення глобального антициклічного регулювання. Глобальна фінансово-економічна кри-за 2008-2009 рр. виходить за межі звичайної циклічності, тому необхідно виявити характерні риси антициклі-чного управління початку ХХІ ст. В статті розглядається антикризове управління і регулювання як ключовіскладові антициклічного управління та регулювання, інструменти такого регулювання. Серед таких інструме-нтів важливе місце належить національним заощадженням. Необхідний та оптимальний обсяг заощаджень всуспільстві є найважливішим чинником подолання штучного розмежування та відокремленості фінансовогосектору від реальної економіки. Таке бачення місця заощаджень в поєднанні фінансового та виробничого сек-торів економіки ґрунтується на кейнсіанській моделі антициклічного та антикризового управління. В статтітакож розглянуто проблему “вимушених” заощаджень та доведено необхідність їх залучення для кредиту-вання економіки.
Share - Bookmark