ЦІННІСТЬ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Жаворонкова, Г.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: конкурентоспроможність; авіатранспортна послуга; цінність послуги; конкурентоспособность; авиатранспортная услуга; ценность услуги; competitiveness; air transport service; value of service

 У статті досліджено створення цінності авіатранспортної послуги та визначено напрями підвищення конкурентоспроможності авіаперевезень в Україні.  В статье исследуются создание ценности авиатранспортной услуги и опреде-лены направления повышения конкурентоспособности авиа перевозок в Украине.  In the article creation of air transport service value is observed and directions of increasing of competitiveness of air transport of Ukraine are defined.
Share - Bookmark