ФУНКЦІЇ ОСІБ У ПРОЦЕСІ ПРОДАЖІВ, ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК З МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Article Ukrainian OPEN
Стадніченко, В.В.; Національний технічний університету України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 339.1 [УДК 658]

У статті розглядаються проблеми організації ефективного управління процесом продажів на промисловому ринку. Визначаються основні функції осіб що приймають участь у процесі продажів і критерії їхньої ефективної роботи. Також виводяться рекомендації, що стосуються ефективної інтеграції процесу збуту з маркетинговою діяльністю.
Share - Bookmark