DECISION OF PROBLEMS IN SYSTEM «PASSENGER TRANSPORTATIONS» ON BASIS OF KOEVOLYUCIONNOY OF STRATEGY

Article Ukrainian OPEN
Аксенов, Иван Михайлович; Национальный транспортный университет ; Разумова, Екатерина Николаевна; Государственный экономико-технологический университет транспорта (2015)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: coevolution strategy; a systematic approach; analysis system; passenger complex | 656.50 | коеволюційна стратегія; системний підхід; системній аналіз; пасажирський комплекс | коэволюционная стратегия; системный подход; системный анализ; пассажирский комплекс

In this paper, we propose to solve problems in the passenger complex for help coevolution strategy. Coevolution strategy should be applied on the basis of the system approach and system analysis in the development of optimal solutions. В статті запропоновано вирішувати проблеми в пасажирському комплексі за допомогою коеволюційної стратегії. Коеволюційна стратегія повинна застосовуватися на основі системного підходу і системного аналізу при розробці оптимальних рішень задач. В статье предложено решение проблем в пассажирском комплексе осуществлять с помощью коэволюционной стратегии. Коэволюционная стратегия должна применяться на основе системного подхода и системного анализа при выработке оптимальных решений задач.
Share - Bookmark