THE PECULIARITIES OF SIMPLE ASTRONOMY TOOLS PRODUCING

Article Ukrainian OPEN
Ткаченко, І А; Лабораторія теоретичної астрофізики і гравітації Уманського державного педагогічного університету (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 521.113

The peculiarities of somesimple astronomy tools and visuals producing, which can be used in the process of learning astronomy, are considered. Рассмотреныособенности изготовления некоторых простых астрономических приборов и наглядных пособий, которые могутбыть использованы при изучении астрономии. Розглянуто особливості виготовлення деяких простих астрономічних приладів та наочностей, які можуть бутивикористані при вивченні астрономії.
Share - Bookmark