ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Селіверстова, І.О.; Національний авіаційний університет України ; Скупова, Т.В.; Національний авіаційний університет України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.228.32(6)

В статті авторами досліджується проблема податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарювання, а саме висвітлюється методологія розрахунку податкового тиску на платників податків на мікро- та макрорівні, визначено податковий тягар для підприємств на Україні та порівняння його з аналогічними показниками іноземних держав.
Share - Bookmark