АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Article Ukrainian OPEN
Крепак, А.С.; Київського національного торговельно-економічного університету (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 659.1

Стаття присвячена розгляду сучасного стану зовнішньої реклами та визначенню її місця у загальносвітовій рекламі. Показані основні тенденції та особливості розвитку зовнішньої реклами в Україні, окреслені проблеми регулювання галузі та передумови її зростання в державі.
Share - Bookmark