ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Article Ukrainian OPEN
ІЛЬЄНКО, О.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: стратегія; міжнародна економічна безпека; інноваційний розвиток; суб’єкти міжнародного підприємництва; кластерізація; комплексний модифікатор; | 351.863(045) [339]

Запропоновано функціонально-ситуативний метод формування стратегій інноваційного роз-витку країн та аналізу їх ефективності в межах формування міжнародної економічної безпеки на основі за-стосування інтегрального модифікатора для визначення особливостей типів стратегій інноваційного розвит-ку країн з метою зміцнення економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва. Проведено кластері-зацію країн за чотирма типами з використанням кількісного методу інноваційних стратегій розвиткусуб’єкта міжнародної бізнес-діяльності.
Share - Bookmark