КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Оргєєва, С. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: авіадиспетчер, професіограма, професійно важливі якості, компетентність, здоров’язбережувальні компетенції. | 371.2 [УДК]

У статті розкриваються особливості професійної діяльності авіадиспетчера: професіограма, важливі професійні якості та їх значимість. Визначено основні компетенції щодо здоров’язбереження у майбутній професійній діяльності.
Share - Bookmark