ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Родченко, В.В.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 658.7

В статті на основі вивчення досвіду передових країн світу та з урахуванням специфіки діяльності вітчизняних підприємств розглянуті основні напрямки вдосконалення систем управління виробництвом в Україні. Основна мета даної статті полягає в дослідженні особливостей сучасного управління виробництвом на підприємствах України і розробка рекомендацій щодо покращення управління на основі передового світового досвіду.
Share - Bookmark