УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Article Ukrainian OPEN
Говсєєва, А.І.; Національний авіаційний університет, м.Київ ; Левада, В.; Національний авіаційний університет, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.9.012.23.003.13 (045)

В сучасних умовах поняття ефективності зовнішньоекономічної діяльності має комплексний і багатоаспектний характер. Показники ефективності діяльності підприємств мають суттєве значення для характеристики позиції підприємства у світовому економічному співтоваристві. Головною умовою проведення зовнішньоекономічної операції є її ефективність.
Share - Bookmark