УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Article Ukrainian OPEN
Кравченко, М.О.; Національний технічний університет України «КПІ» ; Жоган, І.М.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330 246

В роботі проведено дослідження заходів щодо удосконалення організаційної культури сучасного підприємства. Здійснено аналіз теоретичних засад організаційної культури та проаналізовано процес її формування. На основі розглянутих матеріалів сформовано сучасні шляхи та напрямки удосконалення організаційної культури.
Share - Bookmark